Nowy mjezynarodny projekt ERASMUS+ na našej šuli

Hižo někotre lěta spěchuje Europska unija projekty mjez šulemi wšelakich krajow EU. Zaměry toho su wuwiće interkulturelnych kompetencow šulerkow a šulerjow k mjezsobnej tolerancy, k zhromadnemu dźě´lu na projektach a k wuwědomjenju naslědnosće (Nachhaltigkeit) wědomeho wužiwanja a škita našeho wobswěta. Při tym hrajetej swoboda a respekt čłowjeskich prawow wažnu rólu. Medijowe kompetency šulerjow so zwyša a procesy tworjenja měnjenjow so spěchuja.

Image
Image

Za to pytaše naša partnerska šula z Mělnika dalše šule za přewjedźenje projekta. Wězo tomu rady přizwolichmy. Zastupjene šule:

  • 1. Zakladni skola “Jungmannowy sady” Mělnik - Čěska
  • 2. Zakladna skola Zvolen – Słowakska
  • 3. Serbska wyša šula Ralbicy
  • Hižo w decembru přihotowachmy prěni projektny tydźeń w Mělniku, kotryž so wot 12.05.19 do 18.05.19 k temje: “Mosty mjez šulu a žiwjenjom” přewjedźe.

10 šulerjow kóždeje šule smě so tam wobdźělić a dźěła w měšanych skupinach na wšelakich nadawkach. W předpolu zahajichu šulerjo projekt z wubědźowanjom wuzwolenja loga za zhromadne dźěło, hlej wobraz. Dobył je šuler 9. lětnika z Mělnika. Dale zeznajomnichu so dźěći hižo nadrobnišo z partnerskim městom, jako wupjelnichu dźěłowe łopjeno z čěskimi nadawkami. Slědujetej po tym projektnej tydźenjej w Zvolenju (nazymu 2019) a w Ralbicach (nalěćo 2020).

Image