Serbska wyša šula Ralbicy

Jenička Serbska UNESCO-projektna šula - wuznamjenjena "Šula z ideju 2007"

Image

31.01.22 podcast rjadownje 9: cdp

07.03.22 podcast rjadownje 9: wójna na Ukrainje

13.04.22 podcast rjadownje 9: olympiada serbšćiny a wolejbul

30.05.22 podcast rjadownje 9: Kak nastanje přinošk?

07.11.2022 Dwurěčny podcast: Přihoty na 11.11. / Zweisprachiger Podcast: Vorbereitungen auf den11.11.

31.01.2023 Póstnicy w šuli/ Fasching in der Schule

20.03.2023 naprašowanje: Što by činił/-a z 1 mio. €? / Umfrage: Was würdest du mit 1 Mio. € machen?

12.09.2023 Podcast z nowymi čłonami / Neue Mitglieder

07.02.22 podcast rjadownje 9: póstnicy

21.03.22 podcast rjadownje 9: probowe točenje w Konjecach

02.05.22 podcast rjadownje 9: dźěłarnička "Fake News"

22.09.2022 Dwurěčny podcast: Powołanske wiki / Zweisprachiger Podcast: Berufemarkt

16.01.2023 Podcasty w nowym lěće / Podcasts im neuen Jahr

06.03.2023 Wopytamy MDR Satkulu/ Besuch bei MDR Satkula

17.04.2023 jutry & křižerjo / Ostern & Osterreiter

08.05.2023 10. lětnik před pruwowanjemi / 10. Klasse vor den Prüfungen